Uzávěrka 24. 3.

Nová výzva EIT na podporu kulturního a kreativního průmyslu

Publikováno 28. 10. 2021

Evropský inovační a technologický institut (EIT) dnes spustil nové inovační partnerství, které se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti a růstu evropských kulturních a kreativních sektorů a průmyslu.

Cílem partnerství je urychlit obnovu těchto sektorů po pandemii koronaviru a využít jejich potenciál, ať už se jedná o oblast architektury, kulturního dědictví, designu, módy, filmu, hudby, vydavatelství, scénického umění nebo videoher. Dnes vydaná výzva se týká subjektů ze všech uvedených oblastí, ať už podniky, vysoké školy, výzkumné organizace, nevládní organizace, města či regiony. Mezi financované projekty bude patřit např. vytvoření podnikatelských vzdělávacích programů, nových služeb zaměřených na vytváření podniků v těchto sektorech nebo začlenění kulturních a kreativních odvětví do strategií regionálního a místního rozvoje.

Výzva bude otevřená do 24. března 2022.

Více zde.