Nová pilotní výzva Evropské komise v oblasti inovativních technologií

Publikováno 21. 1. 2020

Evropská komise vyhlašuje pilotní výzvu zaměřenou na mezioborové projekty, které představí nové formy spolupráce mezi různými kulturními a kreativními obory s využitím inovativních technologií včetně virtuální reality.

Projekt musí obsahovat alespoň jeden audiovizuální a technologický aspekt v následujících oblastech: knižní průmysl, muzejnictví, scénická umění a/nebo kulturní dědictví. Výsledky mají přispět ke vzniku Creative Innovation Lab, která bude spuštěna v rámci programu EU Kreativní Evropa po roce 2020.

Uzávěrka výzvy je 14. května 2020.

Výsledky první pilotní výzvy a příklady podpořených projektů najdete zde.

Více informací o výzvě i jejích požadavcích najdete zde.