Uzávěrka 14. 10.

Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva MK ČR č. 5/2022, Mobilita II

Publikováno 23. 8. 2022

Účelem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR.

Příjemci podpory:

 • Všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační okruhy pro právnické a fyzické osoby (mimo státní příspěvkové organizace):
  • Prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč.
  • Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč v části realizace.
  • Odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.
  • Příprava — odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.
  • Podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí — podpora pro jednotlivce i pro skupiny/soubory.
  • Příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí — podpora pro jednotlivce i pro skupiny/soubory.
 • Dotační okruhy pro státní příspěvkové organizace MK:
  • Prezentace profesionálů KKS v zahraničí.
  • Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí.
  • Odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.
  • Příprava — odborné konference, semináře, workshopy, networky a platformy z oblasti KKS – projekty v ČR a v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.
  • Podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí.
  • Příprava – podpora programů tvůrčích a manažerských rezidencí a programů stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí.

Podrobnosti

Informační schůzka pro žadatele (14. 9. 2022, online)