Uzávěrka 31. 7.

Národní plán obnovy – Iniciativa 4.5.6 Kreativní vouchery – Design Credits – výzva

Publikováno 12. 1. 2023

Na koci roku 2022 vyhlásilo Ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy (NPO) a iniciativy Kreativní vouchery další výzvu – Design Credits. Jde o možnost poskytnutí dotace na projekty, jejichž cílem je spolupráce kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru.

Výzva byla vyhlášena 30. prosince 2022 a její administrací ministerstvo kultury pověřilo Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade.

Cílem výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací. Investice se uskuteční prostřednictvím systému tzv. Design Creditů na podporu produktových inovací v malých a středních podnicích. Spolupráce mezi podniky a profesionálními designéry také výrazně pomůže adaptaci na změny vyvolané krizí, způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Cílem této výzvy je přidělit cca 50 design creditů.

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby. Kreativními profesionálovy jsou produktový designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade: www.designers-database.eu

Podrobnosti