Uzávěrka 22. 4.

Nakladatelství UMPRUM – vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu edičních projektů pro rok 2023

Publikováno 4. 2. 2022

Kritéria pro výběr: vědecko-výzkumné projekty; publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM; učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM; ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.

Konzultace možné po předchozí domluvě osobně, po telefonu a e-mailu.

Podrobnosti