Uzávěrka 31. 3.

Nadační fond Magdaleny Kožené – stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART

Publikováno 4. 3. 2019

Nadační fond Magdaleny Kožené otevírá druhý ročník stipendijního programu mentoringu uměleckého vzdělávání MenART určeného nadaným žákům a jejich pedagogům základních uměleckých škol.

Cílem projektu je podpořit vyhledávání a rozvoj mladých talentů a inspirovat pedagogy, kteří se jejich vedení věnují.

Do role mentorů vstupuje devět předních osobností umělecké scény, kteří se budou se studenty a jejich pedagogy během školního roku 2019/2020 pravidelně setkávat.

Klasická hudba:
 operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, 
klavírista Ivo Kahánek a houslista Jan Fišer

Autorská tvorba: 
klavíristka Beata Hlavenková a zpěvačka Radka Fišarová

Výtvarný obor:
 výtvarnice Alžběta Skálová a sochař Petr Gabriel

Nově otevřen obor literárně-dramatický: režisér Viliam Dočolomanský a choreograf Jan Kodet

Program MenART

Nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi

Propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů

Podporuje základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů

Uzávěrka pro nominaci žáků je 31. 3. 2019.

Podmínky účasti a přihlášky naleznete na www.menart.cz