Uzávěrka 31. 3.

Nadace Umění pro zdraví – grantová výzva v r. 2022

Publikováno 2. 2. 2022

Můžete žádat o příspěvek na projekt, jehož realizace již z letošním roce započala nebo jehož realizace v letošním roce teprve započne.

I pro letošní rok platí zjednodušená pravidla pro žadatele, kteří v předchozích třech letech od naší nadace obdrželi grant a nic se u nich po organizační stránce nezměnilo (tedy jméno, sídlo, stanovy, statutár, číslo účtu apod.). V tom případě stačí zaslat žádost o grant, rozpočet a popis projektu, jiné požadované přílohy zasílat nemusí. Noví žadatelé, nebo ti, které nadace podpořila před více než třemi lety musí zaslat žádost o grant spolu se všemi požadovanými přílohami. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na těchto stránkách bezprostředně po jednání správní rady nadace. Předpokládáme do poloviny května.

Podporované aktivity

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory.

Vaše žádosti zasílejte výhradně na adresu sídla nadace U Demartinky 7, Praha 5.

Podrobnosti