Uzávěrka 31. 1.

Nadace pro současné umění Praha – grantová výzva na r. 2019

Publikováno 21. 1. 2019

NSU Praha navázala i letos spolupráci při rozdělování grantů se společností GESTOR – ochranný svaz autorský z. s.

Výše finanční částky k rozdělení letos činí 1 615 000 Kč.

NSU rozděluje granty na podporu individuálních i kolektivních projektů již od roku 1993. Více o grantovém programu a podmínkách podání žádosti lze nalézt na webových stránkách NSU Praha.

Termín uzávěrky je 31. 1. 2019.