Uzávěrka 31. 5.

Nadace Open Society Fund Praha – posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

Publikováno 1. 4. 2021

Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií? Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 30 000–70 000 Kč (1 000 do 3 000 eur), a to na projekt v délce 1–12 měsíců.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

  • cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby;
  • více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
  • více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v letošním roce se budou vyhodnocovat všechny žádosti podané do 31. 5. 2021 (další uzávěrky budou 31. 5. 2022 a 31. 5. 2023).

Více zde.