Uzávěrka 31. 3.

Nadace Landek – 2. kolo na rok 2023

Publikováno 8. 12. 2022

O dotaci mohou žádat subjekty, které ke stanovenému termínu předloží projekt sledující cíle a poslání nadace.

Nadační příspěvek je zaměřen na tyto oblasti:

  • záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu;
  • záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí nebo v minulosti souvisely;
  • seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností;
  • zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků;
  • podpora kulturní oblasti v regionu.

Podrobnosti