Uzávěrka 15. 10.

Nadace Landek – 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu roku 2020

Publikováno 3. 9. 2019

Budou přijaty projekty v těchto oblastech:

Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu, záchrana a údržba lokalit, které s hornictvímj souvisí, nebo v minulosti souvisely, seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností, zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků a podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu.

Termín uzávěrky je 15. 10. 2019.

Více na www.nadace-landek.cz