Uzávěrka 31. 3.

Nadace Český hudební fond – výzva v roce 2022

Publikováno 24. 2. 2022

Nadace Český hudební fond vydal jedinou výzvu na rok 2022.

Grantové řízení k získání příspěvku na následující projekty:

Obor skladatelský:
• Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Podíl minimálně 80 % programu (počet titulů v rámci celého projektu).

Obor interpretační:
• Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru. V žádosti musí být uveden roční rozpočet nákladů (v Kč).

Obor muzikologie:
• Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu) a podrobnou osnovu práce.
• Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)
Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.
Obor hudby populární, jazzové a příbuzných žánrů
• Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby
Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.
• Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

Podrobnosti