Uzávěrka 15. 1.

Nadace Český hudební fond – podpora vydávání hudebního periodik – výzva v roce 2019

Publikováno 17. 12. 2018

Nadace Český hudební fond vypisuje grantové řízení k získání příspěvku na vydávání hudebního periodika v roce 2019.

Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek NČHF”, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).

Zachovávejte stanovený formát formuláře (počet stránek). Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.

Žádost lze doručit osobně do data vyhlášené uzávěrky (do 15 hod.), nebo poštou; u žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

Termí uzávěrky je 15. 1. 2019.

Více na www.nchf.cz/vybrizeni.html