Nadace Český hudební fond – Kruhy přátel hudby – výzva v r. 2019

Publikováno 3. 9. 2019

Nejedná-li se o nový KPH, není nutné vyplnění oficiálního formuláře, žádost postačí podat formou dopisu. Musí obsahovat návrh celého koncertního cyklu (minimálně šest komorních koncertů) s uvedením alespoň přibližných termínů. Cyklus musí splňovat podmínky obsažené v Zásadách pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby, především musí obsahovat koncert mladého umělce.

Žádosti Kruhů přátel hudby o příspěvek na koncertní cykly jsou přijímány v termínech:
30. 9. 2019 u koncertních sezon (tj. září aktuálního roku až červen následujícího roku)
20. 11. 2019 u ročních sezon (tj. leden až prosinec příštího roku).

Více na https://www.nchf.cz/kph.html