Uzávěrka 20. 1.

Nadace české architektury – grantová výzva v roce 2019

Publikováno 17. 1. 2019

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2019 v oblasti architektury.

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskuzí zaměřených na aktuální problémy současné architektury). Nadační příspěvky nejsou určeny na vlastní profesní činnost architektů a na provoz a aktivity veřejných škol architektury.

Částka předběžně určená k rozdělení v otevřeném výběrovém řízení je 700 000 Kč.

Výběrové řízení je určeno pro:
• zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti
• veřejnoprávní instituce
• rozpočtové organizace
• fyzické osoby

Termín uzávěrky je 20. 1. 2019.

Více zde.