Uzávěrka 26. 10.

MusicAIRE – podpora udržitelných projektů v hudebním sektoru

Publikováno 19. 9. 2022

Projekt MusicAIRE má dlouhodobě podporovat obnovu hudebního sektoru v Evropě. Navrhuje a testuje podpůrný systém, který by dokázal čelit výzvám pandemie COVID-19 a zároveň podpořit udržitelnost hudebního ekosystému.

Přihlašované projekty mají poskytnout strategie, metodiky a opatření pro překonání krize spojené s koronavirovou pandemií v nasledujících oblastech:

  • GREEN recovery: ekologizace hudebního průmyslu. Zejména živá vystoupení, festivaly a turné, a také podpora inovativních začínajících podniků, jejichž cílem je snížení ekologické stopy ukládání dat a distribuce hudby online.
  • DIGITAL recovery: rozvoj a podpora udržitelných obchodních modelů. Vývoj produktů a služeb založených na technologiích v oblasti hudební produkce, propagace a distribuce.
  • JUST and RESILIENT recovery: využití potenciálu hudby jako výrazné soudržné síly. Silnější komunitní role, inkluzivní přístup k hudbě jak z hlediska vzdělávání, tak z hlediska spotřeby, se zvláštním zaměřením na znevýhodněné skupiny, a spravedlivější odměňování umělců.

Více informací zde.