Uzávěrka 6. 4.

Music Education and Learning – výzva

Publikováno 28. 2. 2020

Iniciativa programu Evropské unie Kreativní Evropa s názvem Music Moves Europe vyhlašuje novou výzvu s názvem Music Education and Learning.

Obecným cílem je identifikovat a podpořit alespoň osm inovativních projektů v oblasti hudebního vzdělávání a učení díky spolupráci hudebního a vzdělávacího sektoru. Výzva je zaměřena na práci s cílovou skupinou dětí ve věku 6–14 let.

Hudební vzdělávání může být prospěšné mnoha způsoby, záběr této výzvy je ale limitován na projekty, které přispívají k sociální inkluzi – tedy takové, které umožní dětem přístup k hudebnímu vzdělávání a učení, na něž by jinak nedosáhly. Sociální inkluze znamená v tomto kontextu poskytnutí nezbytné podpory všem studentům na základě jejich individuálních potřeb, včetně dětí se speciálními potřebami, ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí nebo z prostředí ovlivněného migrací.

Cílem výzvy je otestovat menší projekty s evropskou dimenzí.

Více na webu české Kanceláře Kreativní Evropy.