Uzávěrka 4. 10.

MK – Program Kulturní aktivity v památkové péči – výzva pro rok 2023

Publikováno 26. 8. 2022

Budou podpořeny projekty zaměřené na památkovou péči, a to: sborníky, periodika, konference, sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky a výstavy a ostatní vlastní projekty zaměřené na památkovou péči.

Výběrové dotační řízení je určeno pro: spolky, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob.

Podrobnosti