Uzávěrka 15. 2.

MK – podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií v r. 2023

Publikováno 22. 12. 2022

Určebo pro garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

Podrobnosti