Uzávěrka 3. 10.

MK – NPO: Podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR (výzva č. 4/2022)

Publikováno 6. 9. 2022

Program v rámci Národního plánu obnovy (NPO), výzva č. 4/2022, je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění.

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zacílených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění MK. Výzva proto není určena na podporu projektů z oblasti literatury, filmu či neprofesionálního umění, ani na podporu projektů z dalších oblastí kulturního a kreativního sektoru, jako jsou průmyslový design, umělecká řemesla, herní vývojářství či reklama.

Tematické okruhy

  • Rezidenční pobyty v ČR.
  • Hostování zahraničních umělkyň a umělců  v ČR.
  • Tvůrčí dílny, odborné kurzy, workshopy v ČR.
  • Konference, semináře v ČR.
  • Platformy podporující rozvoj kompetencí pracovníků KKS v ČR.

Podrobnosti