Uzávěrka 30. 11.

MK ČR – standardizované veřejné služby muzeí a galerií – výzva na r. 2019

Publikováno 6. 11. 2018

Ministerstvo kultury ČR vydalo výzvu na rok 2019 na podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

1) Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (www.europeana.eu).

2) Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí).

Žádost musí být doručena do 30. 11. 2018.

Více zde.