MK ČR – Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit – výzva v r. 2023

Publikováno 28. 7. 2022

Výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity v oboru podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2023.

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

  • amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského
  • taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru
  • dechové, symfonické a komorní orchestry
  • dětské a dospělé folklorní soubory
  • dětské a dospělé pěvecké sbory

Uzávěrky

  • 1. kolo: 30. 9. 2022
  • 2. kolo: 28. 4. 2023

Podrobnosti