Uzávěrka 30. 9.

MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit – výzva na r. 2023

Publikováno 28. 7. 2022

Výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2023.

Zaměření projektů:

  • tradiční česká hudebnost
  • slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů
  • neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová
  • všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z pořádajících spolků)
  • estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací)
  • kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020
  • umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovaci
  • odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje)

Podrobnosti