Uzávěrka 20. 12.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) – výzva na r. 2020

Publikováno 21. 11. 2019

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 výběrová dotační řízení v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami,

ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.

Termín uzávěrky pro podávání žádostí: 20. prosince 2019

Výzvy k podávání žádostí, formuláře žádostí a další informace jsou zveřejněny zde.