Uzávěrka 30. 9.

Ministerstvo vnitra ČR – výzva Národního dotačního titulu – dobrovolnické služby v r. 2021

Publikováno 26. 7. 2021

Žádat mohou spolky, ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti.

Více zde.