Ministerstvo kultury rozdělilo přes 100 milionů z NPO na projekty mezinárodní spolupráce v zahraničí

Publikováno 1. 2. 2023

Na základě hodnocení dotační komise Odboru mezinárodních vztahů a EU Ministerstva kultury, které se uskutečnilo počátkem ledna 2023, získalo podporu 135 projektů v celkové výši 107 649 667 Kč.

Dotační titul Mobilita vznikl na podporu projektů konaných v zahraničí a na mezinárodní spolupráci. Podporuje aktivity zasíťování, ať už formou odborných konferencí, stáží či workshopů a profesních akcí orientovaných na stimulaci mezinárodní spolupráce, profesního růstu a rozvoje.

„Mezinárodní spolupráce v oboru přináší nenahraditelnou zkušenost, která tvorbu posouvá dál. Důležitou přidanou hodnotou pak je prezentace české kultury v zahraničí a navázání kontaktů pro spolupráci do budoucna,“ podotýká ministr kultury Martin Baxa.

Výzva Mobilita II je určena pro projekty realizované v roce 2023. Žadatelé z řad právnických i fyzických osob a příspěvkových organizací ministerstva mohli podat své žádosti v dotačních okruzích, zaměřených na podporu prezentace umělců a české kultury na významných zahraničních přehlídkách, festivalech a veletrzích, jakož i na podporu rozvoje dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráce. V roce 2022 byla výzva otevřená pouze příspěvkovým organizacím ministerstva, na rok 2023 mohl žádat i veřejný sektor. Další výzva na rok 2024 bude otevřena v září letošního roku. Očekává se, že program zvýší aktivitu profesionálů kulturního a kreativního sektoru v mezinárodním prostředí a pomůže obnovit jejich narušené sítě spolupráce, způsobené celosvětovou pandemií covid-19.

Podrobnosti