Uzávěrka 30. 9.

Ministerstvo kultury – Program záchrany architektonického dědictví – výzva na r. 2023

Publikováno 13. 9. 2022

Příspěvky v tomto programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Podrobnosti