Uzávěrka 28. 2.

Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek – výzva v roce 2021

Publikováno 14. 1. 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek vpřípadě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Více zde.