Ministerstvo kultury – podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí – výzva na r. 2023

Publikováno 1. 9. 2022

Vyhlášení dotačního výběrového řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2023.

Pro rok 2023 bude dotační titul OMV na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí omezen maximální částkou požadované dotace ve výši 400 tis. Kč.

Žadatelé s finančně náročnějšími projekty budou moci žádat ve výzvě Mobilita II v rámci Národního plánu obnovy, který má obdobné zaměření a vyšší finanční alokaci. Z dotačního titulu OMV tak bude moci být podpořeno více menších projektů, zatímco v Národním plánu obnovy budou moci žádat žadatelé, jejichž projekty nemohly být dosud pro vysokou nákladnost z dotačního titulu OMV podpořeny.

Další novinkou je zavedení podání žádostí a veškerých dalších dokumentů spojených s podáním žádosti pouze datovou schránkou. Výrazně se tím zrychlí administrace žádostí a komunikace s žadateli. Ideálním cílem by mělo být celkové zrychlení dotačního řízení. Potřebné informace k založení datové schránky zde.

Data uzávěrek: 30. 9. 2022 (1. kolo) a 31. 3. 2023 (2. kolo)

Podrobnosti