Uzávěrka 12. 10.

Ministerstvo kultury ČR – podpora projektů v oblasti literatury – výzva na r. 2021

Publikováno 15. 9. 2020

Oddělení literatury a knihoven Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR vyhlašuje na rok 2021 výběrové dotační řízení na podporu vydávání literárních periodik a pořádání literárních akcí.

Tematické okruhy

1. Literární periodika jednoleté a víceleté projekty
Dotační řízení pro vydavatele literárních a literárně kulturních periodik v tištěné podobě, v tištěné podobě s elektronickou mutací a v čistě elektronické podobě

2. Literární festivaly a přehlídky jednoleté a víceleté projekty

3. Nadstandardní cykly literárních, přednáškových a diskusních pořadů s dlouhodobou koncepcí a celoroční dramaturgií, včetně aktivit připomínajících významná kulturní výročí z oblasti literatury, komponované pořady apod. jednoleté projekty

4. Literární soutěže, nadstandardní výstavní projekty, tvůrčí či odborné dílny, jednotlivé akce a pořady k propagaci čtenářství, rezidenční tvůrčí pobyty v ČR, semináře, sympozia, konference, kongresy, organizační činnost spojená s udílením literární cen apod. jednoleté projekty

Dotace ve 2.–4. okruhu jsou určeny především na realizaci projektů v nadstandardní kvalitě a v nadregionálním rozměru a významu.

5. Celoroční dokumentační, popularizační a informační činnost s dlouhodobou koncepcí v oblasti literatury a knižní kultury jednoleté a víceleté projekty
Dotace je určena výhradně na podporu dokumentační, informační a propagační činnosti v oblasti literatury a knižní kultury, na celoroční literární či čtenářské kampaně (akce, činnost probíhající průběžně po celý rok, nikoliv celoročně připravované 1 až 2 akce), na průřezovou činnost přes více tematických okruhů, na rozsáhlou dokumentační a badatelskou činnost. Jedná se o podporu celoroční kontinuální činnosti obecně prospěšných subjektů, které působí v oblasti literatury minimálně po dobu dvou let a koncepce jejich činnosti je známá a veřejně přístupná (je třeba doložit).

Výzvy k podávání žádostí a formuláře žádostí jsou zveřejněny zde.