Ministerstvo kultury ČR – informace k dotačním řízením na rok 2022

Publikováno 31. 3. 2022

Zákon o státním rozpočtu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 18. března 2022. K definitivnímu uvolnění rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve smyslu rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé dotační programy (tematické okruhy) došlo 25. března 2022.

Oddělení umění MK ČR v tuto chvíli realizuje druhá kola oborových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity. Předpokládaný termín zveřejnění konečných výsledků pro oblast profesionálního umění je 14. dubna 2022.

Více informací v rubrice Struktura/Profesionální umění: https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-na-rok-2022-vysledky-1-kola-2758.html