Uzávěrka 30. 4.

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a admin. pracovníků výzkumných organizací – výzva

Publikováno 30. 10. 2019

Jedná se o výzvu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, především podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Termní uzávěrky je 30. 4. 2020.

Více na stránkách MŠMT ČR.