Uzávěrka 30. 11.

Městská část Praha 12 – výběrové dotační řízení na r. 2023

Publikováno 3. 8. 2022

Dtační program MČ Praha 12 v oblasti kultury na rok 2023.

V oblasti kultury budou podporovány zejména tyto okruhy činností:

  • činnost spolků, organizací a fyzických osob uskutečňujících projekty typu soutěží, festivalů, majálesů, poutí, akcí podporujících udržení lidových tradic aj.
  • rozvoj spolkové činnosti v městské části jako např. ochotnická divadelní představení, koncerty, umělecké přehlídky
  • kulturní aktivity v klubech seniorů přispívající k odstraňování pocitu izolace nejstarší
    generace
  • vznik prostor typu ateliérů a dílen pro děti; jejich činnost s kulturním zaměřením
  • kulturní aktivity napomáhající společnému využití volného času dětí a rodičů
  • oživení volného prostranství v sídlištní zástavbě pořádáním otevřených akcí pro
    veřejnost

Podrobnosti