Uzávěrka 10. 1.

Město Vrchlabí – grantový program na podporu kulturních aktivit v r. 2023

Publikováno 16. 12. 2022

Grantový program města Vrchlabí na podporu občanských aktivit v roce 2023 – jednotlivé akce v oblastech volnočasových aktivit, kultury a sportu.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků v grantovém programu města Vrchlabí na podporu občanských aktivit – jednotlivé akce voblastech volnočasových aktivit, kultury a sportu pro rok 2023 je 230 000 Kč.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 15 000 Kč

Účel poskytnutí peněžních prostředků a důvody podpory programu: podpora občanských aktivit, jejichž projekty jsou určeny zvláště pro děti a mládež, pro širší veřejnost, projekty přispívající k propagaci města.

Podrobnosti