Uzávěrka 30. 9.

Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na podporu kultury v roce 2023

Publikováno 9. 9. 2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města na jednoleté projekty pro rok 2023. Zároveň umožní osobní konzultace pro žadatele.

Tematické okruhy:

  • Hudební a scénické umění
  • Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
  • Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
  • Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
  • Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
  • Audiovizuální díla

Lhůta pro podání žádostí do výběrového řízení je od 12. 9. 2022 do 30. 9. 2022 do 13.00.

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků pro dotační oblast kultury vyčleněných z rozpočtu SMO pro rok 2023 odpovídá výši schváleného rozpočtu na jednoleté dotace pro rok 2022, tj. 18 923 000 Kč. O dotacích rozhodne zastupitelstvo města nejpozději v březnu 2023.

Podmínky a formuláře na www.ostrava.cz /sekce Dotace.

Kontaktní osoby (dotazy k formálním a procesním náležitostem žádostí):

Konzultace k rozpracovaným žádostem:

  • 12. 9.: pondělí: 15.00–17.00
  • 14. 9.: středa: 10.00–12.00
  • 19. 9.: pondělí: 10.00–12.00
  • 19. 9.: pondělí: 15.00–17.00

Registrace povinná prostřednictvím formuláře.