Uzávěrka 1. 10.

Město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení na dotace v oblasti kultury na rok 2022

Publikováno 16. 9. 2021

Město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro jednoleté projekty na rok 2022.

Kdo může žádat?

  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Fyzické osoby podnikající
  • Právnické osoby (*výjimky stanoví Program podpory)

Jak lze žádat?

Poskytování dotací v oblasti kultury se řídí Programem podpory a zachování kulturního dědictví na území města Ostrava v letech 2021–2024 (dále také jen Program podpory).

Program podpory, žádost o poskytnutí dotace a formulář pro zpracování předběžného rozpočtu naleznete ke stažení na webových stránkách města.

O kolik lze žádat?

  • Do výše 80 %* způsobilých nákladů a současně výše podpory nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát (*výjimku tvoří vydávání hudby a literatury, kde je limit 70 % a audiovizuální činnost, kde je limit 50 % způsobilých nákladů)
  • Celkové příjmy projektu nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů
  • Dofinancování projektu do výše 100 %* nákladů může být z veřejných i soukromých zdrojů

(*výjimku tvoří vydávání hudby a literatury, kde souhrn podpor z veřejných rozpočtů nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů a audiovizuální činnosti, kde souhrn podpor z veřejných rozpočtů nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů)

POZOR! Nově musí žadatelé o dotaci dokládat povinnou přílohu úplný výpis z registru skutečných majitelů!

Uzávěrka žádostí je 1. října 2021 ve 13 hod. Výsledky žádostí budou díky ohlášeny nejpozději do konce ledna 2022.

Odkazy: