Uzávěrka 1. 4.

Město Ostrava vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na dotace v oblasti kultury na rok 2022

Publikováno 15. 3. 2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města na jednoleté projekty realizované v roce 2022.

Tematické okruhy:

  • Hudební a scénické umění
  • Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
  • Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
  • Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
  • Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
  • Audiovizuální díla

Lhůta pro podání žádostí do výběrového řízení je od 21. 3. 2022 do 1. 4. 2022 do 13 hod.

Celkový předpokládaný objem volných peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMO na podporu projektů v oblasti kultury nyní činí 4 805 100 Kč. O dotacích rozhodne zastupitelstvo města nejpozději v květnu 2022.

Podmínky a formuláře na www.ostrava.cz / sekce „Dotace“.