Magistrát hl. m. Prahy – Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin – výzva na r. 2020

Publikováno 18. 9. 2019

Program č. 1 Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin; Program č. 2 Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze;

Program č. 3 – Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze.

Termín uzávěrky 11. 10. 2019.

Více zde.