Uzávěrka 13. 2.

Liberecký kraj – program Kulturní aktivity – výzva na r. 2023

Publikováno 22. 12. 2022

Program se zaměřuje na kulturní akce a projekty regionálního a nadregionálního významu, podporuje především akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Minimální výše dotace představuje 10 000 Kč, maximální je 50 000 Kč. Maximální výše dotace je 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Podrobnosti