Uzávěrka 9. 4.

Kreativní Evropa – Podpora literárních překladů v roce 2021 – výzva

Publikováno 19. 12. 2019

Kreativní Evropa plánuje vyhlášení výzvy na Podporu evropských literárních překladů 15. ledna 2020 s uzávěrkou 9. dubna 2020.

Oproti minulým letům dojde k výraznému snížení automatických bodů za knihy oceněné Cenou EU za literaturu (za jeden titul bude přidělen jeden bod, tedy maximálně deset bodů).

Nakladatelé mohou požádat o grant do výše 100 000 eur na vydání překladu 3 až 10 titulů z oblasti beletrie. Grant nesmí přesáhnout 50 % celkových nákladů na vydání knihy.

Případným zájemcům o podporu nabízíme bezplatnou konzultaci, případně odkaz na výzvu z minulého roku k prostudování.