Uzávěrka 23. 11.

Královéhradecký kraj – Kreativní vouchery pro kulturní dědictví – výzva v r. 2021

Publikováno 14. 10. 2021

Kreativní voucher je podpora poskytnutá krajem na posílení spolupráce způsobilých žadatelů s kreativci, kteří jsou registrováni v galerii kreativců.

Kreativní voucher pro kulturní dědictví je specifická forma voucheru, jehož cílem je využití kulturního dědictví kraje a jeho inovativní zpracování a prezentace kreativcem. Kulturním dědictvím se rozumí:

  • sbírkové předměty zapsané v CES
  • archiválie evidované v NAD
  • kulturní památky, technické památky a objekty významné kulturní hodnoty
  • nemateriální kulturní dědictví zapsané na krajském nebo státním seznamu

Více zde.