Uzávěrka 2. 5.

Klastr CreaThriv-EU vydal výzvu v roce 2023

Publikováno 13. 3. 2023

Projekt/konsorcium/klastr CREA-Thriv-EU (Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries) nabízí tzv. kaskádové granty pro malé a střední podniky (SME).

Žadatelé musí působit v těchto oblastech: kulturní dědictví, archivy a knihovny; vizuální umění; scénická umění; knihy a tisk; audiovize a multimédia (včetně IT, softwareu a počítačových služeb) a vzdělávání. Projekty musí řešit jednu z následujících výzev:

  • diverzifikace produktů/služeb/obsahu založených na digitálních technologiích, zejména v oblasti kulturního dědictví, archivů a knihoven;
  • podpora ekologického přechodu audiovizuálního a multimediálního odvětví a scénických umění;
  • překonání rozdílů v dovednostech pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích a podpora většího zapojení žen;
  • zvyšování obchodních příležitostí prostřednictvím internacionalizace a synergií podél hodnotových řetězců a napříč nimi.

Výzva

O klastru CreaThriv