Uzávěrka 1. 4.

Junge Akademie Human Machine Fellowship

Publikováno 2. 3. 2021

Junge Akademie spadající pod Akademie der Künste spolu s rezidenčním programem E.ON Stiftung nabízí stipendium určené na financování projektu, který zkoumá vztah člověk – stroj.

Vztah mezi člověkem a stroji je v umění tematizován od počátku průmyslové revoluce. Díky digitalizaci a novým digitálním technologiím se tento vztah začně proměnil. Tematické stipendium bude do roku 2022 uděleno celkem třikrát. Částka 20 000 eur je určena na platy, náklady spojené s cestováním, realizací, výstavou a dokumentací projektu.

Více informací zde.