Uzávěrka 1. 3.

Jihomoravský kraj – Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče – výzva v roce 2019

Publikováno 14. 2. 2019

Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Termín uzávěrky je 1. 3. 2019 ve 14 hod.

Více zde.