Uzávěrka 31. 1.

Jihočeský kraj – program Podpora muzeí a galerií – výzva v r. 2023

Publikováno 3. 1. 2023

O dotaci mohou žádat muzea a galerie na území Jihočeského kraje s výjimkou muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

Minimální výše finančního příspěvku představuje 10 000 Kč, maximální činí 100 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele činí 30 %.

Podrobnosti