Uzávěrka 18. 1.

Jihočeský kraj – Podpora muzeí a galerií – výzva v roce 2019

Publikováno 17. 1. 2019

Opatření I. Úpravy v expozicích: dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření II.

Propagace muzeí a galerií: dotační program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Termín uzávěrky je 18. 1. 2019.

Více zde.