Uzávěrka 13. 5.

Institut Ramon Llull – 2. grantová výzva v roce 2019 z oblasti literatury

Publikováno 7. 5. 2019

Institut Ramon Llull (IRL) se zabývá propagací katalánské kultury v zahraničí.

V rámci svého grantového programu vypisuje letošní druhou výzvu na podporu překladů knih psaných v katalánském a aranéském jazyce, rezidečního pobytu pro překladatele a na zhotovení ilustrací pro knihy určené dětem a mladistvým.

Grant na podporu překladu z katalánštiny a aranéštiny do cizího jazyka se vztahuje na beletrii, poesii, drama, komiksy, literaturu faktu, publikace z oblasti humanitních věd a knihy pro děti. Finanční podpora pro zhotovení ilustrací se vztahuje na knihy pro děti a mladistvé, vyjma publikací v katalánském a aranéském jazyce. Uzávěrka pro odevzdání obou žádosti je 26. června 2019.

Vedle grantové podpory nabízí IRL také rezidenční pobyt určený překladatelům z katalánského jazyka, kteří zhotovují překlad z oblasti fikce, literatury faktu, poesie či dramatu, a májí zájem o pobyt v Katalánsku v délce od dvou do šesti týdnů. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 13. května 2019.

Od června do října 2019 bude rovněž možné žádat o grantovou podporu na propagaci literatury a publikaci překladů ukázek z knih napsaných v katalánštině a okcitánštině.

Na uvedených odkazech lze nalézt další informace o grantech pro překladateleilustrátory.

Podrobnosti o rezidenčním pobytu jsou dostupné zde.