Informace OULK MK k záchrannému balíčku pro oblast profesionálního umění

Publikováno 7. 5. 2020

V souvislosti s usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru Covid-19 na sektor kultury připraví v průběhu května oddělení umění specificky zaměřené výběrové dotační řízení.

Subjekty bez vlastního zřizovatele, kontinuálně poskytující veřejné kulturní služby, které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury, budou moci požádat o dofinancování provozních nákladů (včetně mzdových a režijních nákladů). Cílem Ministerstva kultury je kompenzovat nezávislým neziskovým organizacím výpadek příjmů z vlastní činnosti, nikoli saturovat případný výpadek kofinancování ze strany územní samosprávy. Předpokládaný termín uzávěrky příjmu žádostí je konec června, resp. července 2020 (po rozvolnění stávajících omezení uměleckého provozu).