Uzávěrka 7. 3.

Hudební nadace Stadler-Trier – výzva na r. 2022

Publikováno 3. 2. 2022

Hudební nadace Stadler-Trier je švýcarsko-česká nadace, která vznikla ze závěti muzikologa Jana Stadlera. Jejím posláním je podpora výjimečných mladých hudebních talentů klasické hudby především z České republiky, Slovenska a Švýcarska.

Nadace otevřela 1. února 2022 výběrové řízení na individuální stipendia v roce 2022 pro české a slovenské mladé hudebníky. Stipendia jsou určena studentům a mladým hudebním profesionálům klasické hudby s mimořádným talentem ve věkovém rozmezí 16–28 let za účelem podpory studijního pobytu na špičkových hudebních školách a institucích v zahraničí či za účelem účasti na mistrovských kurzech výjimečné kvality.

O stipendia lze žádat prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách nadace www.stadler-foundation.ch v sekci Aktuálně.

Maximální výše stipendia činí 24 000 Kč. Výjimkou jsou studijní pobyty na špičkových švýcarských hudebních školách, kde může správní rada nadace rozhodnout o vyšší podpoře.

Nadace nepodporuje studium staré hudby interpretované na autentické dobové nástroje ani studium skladby či projekty jednoznačně cílené na interpretaci soudobé a experimentální hudby.

Uzávěrka žádostí o stipendia je 1. března 2022 (pozn. Culturenetu: datum uzávěrky bylo posunuto do 7. března 2022).

V případě nejasností a dotazů se lze obrátit na nadaci prostřednictvím e-mailu .