Uzávěrka 18. 10.

Hub pro evropské dědictví – výzva

Publikováno 8. 9. 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) zveřejnila novou výzvu zaměřenou na evropské kulturní dědictví. Zadání vyzývá k předkládání návrhů na ustavení Hubu pro evropské kulturní dědictví (European Heritage Hub).

Hub má fungovat jako samostatná podpůrná a znalostní platforma, která by sdružovala účastníky zabývající se kulturním dědictvím, a to na evropských, národních a především regionálních úrovních. Dále má přispívat ke zvýšení povědomí občanů (zvlášť mladé generace) o evropském kulturním dědictví, a to během i následně po aktuálně probíhajícím Evropském roce mládeže 2022. Svou činností tak má navázat na Evropský rok kulturního dědictví, který proběhl v roce 2018 a na Evropský akční rámec pro kulturní dědictví.

Výzva (PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB) byla zveřejněna ve schématu tzv. pilotního projektu (Pilot Projects and Preparatory Actions, PPPA). Tyto pilotní projekty a přípravné akce připravují cestu novým iniciativám, které se posléze mohou proměnit ve stálé programy financování EU.

Výzva je otevřena do 18. října 2022.

Podrobnosti